×
Search in service

Polityka Środowiskowa Grupy Chespa

Polityka ochrony środowiska

 

W Grupie Chespa produkcja oraz handel produktami przeznaczonymi dla przemysłu poligraficznego realizowane są w poszanowaniu dla wymagań z obszaru ochrony środowiska.

 

Głównymi celami działalności Grupy Chespa w zakresie ochrony środowiska są:

 1. Produkcja i dostarczanie wyrobów przyjaznych dla środowiska o jakości spełniającej wymagania ioczekiwania naszych aktualnych i potencjalnych klientów.
 2. Systematyczne zmniejszanie szkodliwego wpływu naszej działalności na środowisko, biorąc za punkt wyjścia obowiązujące w tym zakresie przepisy i regulacje prawne.

Politykę ekologiczną realizujemy poprzez:

 • doskonalenie procesów technologicznych i stosowanie najnowocześniejszych urządzeń oraz ciągłą modernizację obiektów, dla poprawy jakości wyrobów oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu naszej produkcji na środowisko,
 • kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów i modernizacji wyrobów aktualnie produkowanych,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom, zmniejszenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne,
 • racjonalne wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska materiałów do produkcji, energii oraz paliw w realizowanych procesach produkcyjnych,
 • wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy PN – EN ISO 14001:2005.
 • selektywne gromadzenie, magazynowanie i minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych i opakowaniowych oraz przekazywanie ich wyspecjalizowanym i uprawnionym jednostkom zewnętrznym.
  Powyższe zobowiązania realizowane są przez wszystkich pracowników i Zarząd Grupy Chespa.

 

ZARZĄD

14 stycznia 2014 r.
Przeglądu dokumentu dokonano 30 stycznia 2015 r.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Ks. Fr. Duszy 5 47-303 Krapkowice

+48 77 442 9700

+48 77 466 3711

chespa@chespa.eu

Pokaż na mapie