×
Search in service

Polityka Środowiskowa Grupy Chespa

Polityka ochrony środowiska

 

W Grupie Chespa produkcja oraz handel produktami przeznaczonymi dla przemysłu poligraficznego realizowane są w poszanowaniu dla wymagań
z obszaru ochrony środowiska.

 

Głównymi celami działalności Grupy Chespa w zakresie ochrony środowiska są:

  1. Produkcja farb graficznych, matryc drukarskich i wykrojników oraz dostarczanie ich na rynek krajowy, jak i na rynki zagraniczne w procesach, które odbywaja się w warunkach przyjaznych dla środowiska oraz spełniając wymagania i oczekiwania klientów, dostawców, pracowników, społeczności, organów administracji, organizacji.
  2. Systematyczne zmniejszanie szkodliwego wpływu naszej działalności na środowisko, biorąc za punkt wyjścia obowiązujące w tym zakresie przepisy i regulacje prawne.

Politykę realizujemy poprzez:

  • doskonalenie procesów technologicznych i stosowanie najnowocześniejszych urządzeń oraz ciągłą modernizację obiektów, dla poprawy jakości wyrobów oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu naszej produkcji na środowisko,
  • kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów i modernizacji wyrobów aktualnie produkowanych,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom, zmniejszenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne,
  • racjonalne wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska materiałów do produkcji, energii oraz paliw w realizowanych procesach produkcyjnych,
  • selektywne gromadzenie, magazynowanie i minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych i opakowaniowych oraz przekazywanie ich wyspecjalizowanym i uprawnionym jednostkom zewnętrznym,
  • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy PN – EN ISO 14001:2015.

 

Powyższe zobowiązania realizowane są przez wszystkich pracowników i Zarząd Grupy Chespa.

ZARZĄD

03 stycznia 2018 r.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie