×
Search in service

Chespa Repro Studio

CRS – od projektu do efektu…

Ideą CRS jest zapewnienie klientowi pełnego zakresu obsługi i wsparcia od momentu powstania projektu, aż do finalnego druku na maszynie drukarskiej.

CRS zajmuje się projektowaniem oraz przygotowaniem do druku grafiki dla nowych i istniejących już opakowań z kartonu, tektury litej, podłoży elastycznych, papieru, itp.

Nasza oferta obejmuje współpracę w ramach przygotowywania składów, repro, grafik . Zapewniamy kompleksowe wsparcie technologiczne na każdym etapie produkcji opakowania.

Stałe konsultacje i przejrzysta komunikacja pozwalają na spełnienie oczekiwań klienta. Chcemy, by współpraca z nami była inwestycją pozwalającą na generowanie zysków.

Pracując z naszymi Klientami przez lata, zdołaliśmy nabyć bezcennego doświadczenia, osiągając przy tym wyznaczone cele i spełniając najbardziej wymagające oczekiwania.

 

– Artwork (zmiany projektowe, wstawianie tekstów) DTP

Na tym etapie przystosowujemy projekt szaty graficznej do siatek różnych opakowań, nanosimy zmiany tekstowe, akcje promocyjne, elementy okazjonalne, kody EAN, itp.

Wstępne przygotowanie do druku, między innymi konwersja kolorystyczna z RGB na CMYK,

 

– Reprografia (przygotowanie grafiki pod konkretną technikę druku, maszynę zgodnie z profilem kolorystycznym)

Nasz dział zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem grafiki do druku. Projekt agencyjny musi zostać zaadaptowany do przemysłowego odtwarzania, stąd CRS tworzy i dostosowuje grafikę pod różne techniki druku (offset, rotograwiura, fleksografia i inne). Taki sposób pracy pozwala na uzyskanie niemalże identycznego wyglądu wszystkich rodzajów opakowań tego samego produktu (etykiety, opakowania elastyczne, kartony itp.)

Pliki przygotowane przez CRS są dostosowane do finalnego procesu drukowania stosowanego w danej technologii produkcji.

 

– Standaryzacja kolorystyczna

Wymogiem stawianym przez właścicieli marek jest zbieżność kolorystyczna opakowań, która gwarantuje rozpoznawalność marki niezależnie od miejsca sprzedaży, rodzaju opakowania, techniki druku i użytej struktury. Dla klientów proponowane są działania standaryzujące druk w drukarniach, we wszystkich technikach druku i na wielu rodzajach podłoży. Udzielanie wsparcia technologicznego, analizowanie niezgodności w druku oraz przygotowanie wzorników kolorystycznych, które mają wspomóc klienta oraz drukarnię w standaryzacji kolorystycznej.

Celem procesu standaryzacji jest:

– maksymalne ujednolicenie kolorystyki we wszystkich rodzajach druku; fleksografia, rotograwiura, offset,

– utrzymanie powtarzalności druku we wszystkich drukarniach.

Proces standaryzacji będzie rzetelny, miarodajny i powtarzalny, wówczas gdy przeprowadzi się standaryzację kolorystyczną w drukarniach dla każdego podłoża z osobna, w technikach druku wykorzystywanych przez klienta.

W celu ustandaryzowania kolorystyki wydruku końcowego, proponujemy przygotowanie wzorników kolorystycznych dla każdego z podłoży.

 

– Proofy (z symulacją punktu rastrowego, z wierną symulacją kolorów specjalnych nawet w kombinacji z kolorami procesowymi)

Posiadając najnowocześniejsze maszyny i urządzenia osiągamy wysoką jakość wykonywanych przez nas projektów. Zaawansowana nowoczesna technologia pozwala na wierne odwzorowanie efektu końcowego poprzez zastosowanie systemu proof GMG z symulacją punktu rastrowego i podłoża. Proof taki podlega wcześniejszej akceptacji przez klienta.

Proponujemy:

  • Standardowe proofy
  • Proofy transparentne
  • Proofy metalizowane

 

– Mock-up (makiety opakowań w skali 1:1, kolorystycznie zgodne z profilem maszyny drukującej takich opakowań jak: shrink sleeves, torebki, tacki, pudełka)

 

– CDC (platforma wymiany informacji z klientem)

Aby szybko i efektywnie komunikować się z Klientem, CRS oferuje dostęp do innowacyjnego, internetowego systemu Chespa Design Center, który ułatwia współpracę i skraca czas realizacji projektu. Dla każdego klienta układany jest zindywidualizowany, dopasowany do jego potrzeb workflow uwzględniający i łączący:

– wszystkie etapy przygotowania opakowania

– wszystkie działy biorące udział w procesie

– kontrolę kosztów prac wykonywanych przez CRS

– kontrolę jakości wydrukowanych opakowań

– różnego rodzaju raporty i zestawienia wg wymagań klienta

– KPI

Ogranicza również ilość proofów w obiegu i udostępnia wszystkie archiwizowane projekty w jednym miejscu, ułatwiając dostęp do ich bazy.

 

– Akceptacje i wsparcie technologiczne podczas wydruku w drukarni

W ścisłej współpracy CRS z klientem końcowym istnieje możliwość wyeliminowania konieczności akceptacji przez klienta w drukarni, gdyż ten obowiązek może zostać przeniesiony na CRS.

 

– Szkolenia (dla działów marketingu, zakupów, z podstaw druku, color management)

Szkolenia z wielu dziedzin poligrafii. Wykłady podzielone są na poszczególne etapy produkcji: prepress, press i postpress. Prowadzą je praktycy, specjaliści zewnętrzni i wieloletni pracownicy naszej firmy.

 

– Projektowanie

Zajmujemy się kreowaniem znaków graficznych oraz layoutów dla opakowań jednostkowych, serii produktów oraz opakowań zbiorczych. Projekt w naszym Centrum, jeśli tylko to możliwe, od początku tworzony jest z myślą o konkretnej maszynie i jej wymaganiach. Dzięki temu jesteśmy w stanie wiernie odwzorować zamierzoną kolorystykę.

We własnym studiu fotograficznym przygotowujemy także zdjęcia produktów oraz stylizacje wykorzystywane w grafice opakowaniowej.

Proponujemy oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i graficzne w zakresie kreacji nowych opakowań zarówno z tektury falistej i litej, jak i papieru czy materiałów elastycznych: PET, PP, PE, laminatów i innych.

Projekty opakowań – zaproponowane w całości przez nas lub według sugestii klienta – przygotowywane są zawsze z uwzględnieniem specyfiki druku na różnych podłożach. Opracowany wzór przekazany zostaje do akceptacji w formie maksymalnie zbliżonej do efektu końcowego: cyfrowy proof z symulacją punktu rastrowego i podłoża drukowego.

Dla nas każde zamówienie jest wyjątkowe.

Współpraca z agencja reklamową – będąc w kontakcie z projektantem mamy wpływ nie tylko na graficzną stronę opakowania, ale także na koszty związane z jego przygotowaniem.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie