×
Search in service

CDC

Chespa Design Center zapewnia wygodną i bezpieczną komunikację za pomocą sieci internetowej pomiędzy Klientem a zakładem produkcyjnym
lub pomiędzy różnymi działami jednej lub wielu firm. Dzięki CDC projekty są przedstawiane, monitorowane i oceniane przez upoważnione
do tego osoby, które mogą przeglądać, robić adnotacje lub poprawki, zatwierdzać bądź odrzucać projekt. Każdy etap procesu jest zapisywany
automatycznie w postaci notatek mailowych.

Do najważniejszych zalet systemu należą: możliwość precyzyjnego wprowadzania zmian, wyeliminowanie problemów dotyczących niejasności
poprawy elementów grafiki na linii klient – grafik, ciągły dostęp do podglądu swoich zleceń, skrócenie czasu oczekiwania na nadejście plików
do akceptacji oraz samej akceptacji, wyświetlanie plików art pro, tif lub pdf bez użycia dodatkowego oprogramowania
(wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa), możliwość przeglądania separacji, możliwość podglądu % użycia składowych kolorów.

LOGOWANIE DO CDC
342_m 343_m 344_m 345_m 346_m 347_m 348_m

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie