×
Search in service

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe

Niezwykle nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe działa przy zakładzie farb graficznych w Choruli. Prowadzi ono działalność w zakresie, m.in.:

 • Badanie czystości rozpuszczalników organicznych oraz zawartości wody
 • Analiza lotnych związków organicznych z użyciem chromatografii gazowej
 • Oznaczanie retencji rozpuszczalników organicznych w foliach, nadrukach i laminatach
 • Badanie migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych z tektury, papieru i tworzyw sztucznych
 • Badanie migracji globalnej z opakowań
 • Badanie migracji specyficznej metali ciężkich z tektury, papieru i tworzyw sztucznych
 • Analiza składu pierwiastkowego z użyciem ICP/MS
 • Badanie odporności nadruków na warunki atmosferyczne z zastosowaniem komory starzeniowej
 • Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury wg normy PN-EN 646
 • Identyfikacja materiału metodą FT-IR
 • Analiza mikroskopowa poprzecznego przekroju opakowania z możliwością pomiaru grubości warstw
 • Badanie stabilności termicznej materiałów z zastosowaniem termograwimetru
 • Wyznaczanie temperatur zeszklenia, topnienia i krystalizacji metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)
 • Wyznaczanie minimalnej temperatury tworzenia filmu ( MFFT)
 • Wyznaczanie mas molowych i ich rozkładu metodą chromatografii żelowej (GPC)
 • Oznaczanie siły wiązania laminatów
 • Wyznaczanie współczynnika statycznego i dynamicznego tarcia
 • Badanie odporności nadruków na sterylizację z możliwością prowadzenia procesu na zamkniętych pojemnikach
 • Wyznaczanie kąta zwilżania powierzchni
 • Badania stabilności mieszanin koloidalnych w tym emulsji i dyspersji w warunkach podwyższonej temperatury z zastosowaniem stacji Turbiscan AGS
 • Analiza rozkładu wielkości cząstek metodą DLS
 • Wyznaczanie wybranych właściwości reologicznych substancji
 • Badanie odporności na zgrzewanie w różnych temperaturach z możliwością regulacji siły i czasu docisku
 • Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20o, 60o, 85o
 • Badanie nasiąkliwości powierzchniowej wody metodą COBB’a

 

[Zgłoś projekt innowacyjny]

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie