×
Search in service
    Domů » Chespa Repro Studio

Chespa Repro Studio

CRS poskytuje zákazníkům širokou nabídku služeb, která zahrnuje naši plnou podporu od momentu vzniku projektu, až ke konečnému tisku na tiskařském stroji.

Navrhujeme projekty, zpracováváme a připravujeme grafická data pro tisk, ať se jedná o lepenkové obaly, elastické substráty či papír apod.

Naše nabídka zahrnuje spolupráci v rámci přípravy grafiky a repro služeb. Zajišťujeme komplexní technologickou podporu v každé fázi výrobu obalu.

Systematické konzultace a jasná komunikace splňují očekávání zákazníka. Chceme, aby se spolupráce s námi stála investicí, která tvoří zisky.

Během posledních let spolupráce se zákazníky jsme získali mnohé zkušenosti, úspěšně jsme dosáhli stanovených cílů a splnili jsme požadavky nejnáročnějších klientů.

 

– Artwork (změny v projektu, vložení textů) DTP

V této fázi připravujeme grafickou úpravu k různým obalům, zavádíme textové změny, slevové akce, prvky k příležitostem, EAN kódy apod.

Je to také první příprava grafiky pro tisk, převod obrazu do jiného barevného režimu, např. z RGB na CMYK.

 

– Reprografie (příprava dat pro určitou techniku tisku a určitý stroj v souladu s barevným profilem stroje)

Naše oddělení profesionálně připravuje grafická data pro tisk. Projekt zákazníka musí být připraven pro průmyslovou výrobu, a proto CRS tvoří a přizpůsobuje grafiku k různým tiskařským technikám (ofset, hlubotisk, flexotisk i jiné). Díky tomu veškeré druhy obalů pro určitý výrobek získávají tutéž podobu (etikety, elastické obaly, kartóny apod.).

Soubory připravené CRS jsou hotové pro tisk v dotyčné technologii

 

– Správa barev

Pokud se jedná o řadu výrobku, nejdůležitějším požadavkem se stává sjednocení barev, aby byla značka rozpoznatelná bez ohledu na místo prodeje, druh obalu, tiskařskou techniku a použitou strukturu. Nabízíme proto standardizační postupy se zřetelem na tiskařskou techniku na mnoha typech substrátů. Navrhujeme technologickou podporu, analýzu problémů během tisku a přípravu barevných vzorníků, jež napomáhají dosáhnout barevné standardizace.

Účelem procesu standardizace je:

– maximálně sjednotit barvy ve všech tiskařských technikách – flexotisk, ofset, hlubotisk,

– udržet opakovatelnost tisku ve všech tiskárnách.

Proces standardizace se stane spolehlivý až bude provedena standardizace barev v tiskárnách na každém substrátu a v každé tiskařské technice požadované zákazníkem.

Za účelem standardizace a sjednocení barev konečného tisku navrhujeme připravit barevné vzorníky pro jednotlivé substráty.

 

– Proof – digitální nátisk (simulace tisku včetně zobrazení finálního tiskového rastru, s přesnou simulací speciálních barev ve spojení s barvami CMYK)

Díky nejnovějším technologiím a přístrojům jsme schopni dosáhnout nejvyšší kvality projektů. Nejmodernější vyspělá technologie dovoluje spolehlivě napodobovat konečný efekt tisku pomocí GMG proof systému se zobrazením tiskového rastru a substrátu. Takový proof je možné použít pro schvalovací proces s klientem.

Nabízíme:

  • Standardni proofy
  • Transparentni proofy
  • Metalizované proofy

 

– Mock-up (šablona obalu např. shrink, sleeve, taška, sáček, tácek, krabička v poměru 1:1, barevně sladěného s profilem tiskařského stroje)

 

– CDC (komunikační platforma pro zákazníky)

Inovační internetový Chespa Design Center systém umožňuje rychlou a efektivní komunikaci se zákazníkem, usnadňuje spolupráci a urychluje proces realizace projektu. Workflow je individuální pro každého zákazníka a přizpůsobený jeho osobním potřebám a přáním. Workflow zahrnuje:

– všechny fáze přípravy obalu

– všechna oddělení, která se zúčastňují procesu

– kontrola nákladů prací provedených CRS

– kontrola jakosti vytisknutých obalů

-různé druhy raportů a sestavení dle požadavku zákazníka

– KPI

CDC omezuje počet proofů a umožňuje sdílet a archivovat všechny projekty na jednom místě.

 

– Akceptace a technologická podpora během tisku v tiskárně

V rámci spolupráce CRS se zákazníkem existuje možnost využití našich služeb během tisku v tiskárně, CRS může totiž schvalovat potisk za zákazníka.

 

– Odborná příprava (pro marketingová oddělení, oddělení nákupu, školení v oblasti základů tisku a správy barev)

Odborná příprava z mnoha oblastí polygrafie. Přednášky zahrnují jednotlivé fáze výroby: prepress, press a postpress. Přednášky jsou vedený interními a externími odborníky a zkušenými pracovníky naší společnosti.

 

– Navrhování

Navrhujeme loga, grafické symboly a layouty pro jednotkové obaly, pro série výrobků a obaly pro hromadné balení. Projekt w naszym Návrh je vždy přizpůsoben možnostem konkrétního tiskařského stroje. Díky tomu jsme schopni spolehlivě napodobit cílové barvy.

Naše služby obsahují rovněž profesionální zpracování snímků výrobků a jejich stylizací v našem fotografickém studiu.

Nabízíme jedinečná konstrukční a grafická řešení v oblasti nových obalů, vyrobených z vlnité a hladké lepenky, papíru a elastických substrátů: PET, PP, PE, laminátů.

Hotový náhled je pokaždé postoupen ke schválení v podobě digitálního nátisku se simulací substrátu a rastrového bodu, který maximálně napodobuje finální efekt tisku.

Pro nás je každá objednávka unikátní a neobyčejná

Spolupráce s reklamní agenturou: firma Chespa je neustále ve spojení s designerem, máme vliv na grafickou úpravu obalu a na náklady související s přípravou projektu.

Polsko

Centrála Chespa sp. z o. o.

St Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

poslat e-mail

Ukázat na mapě