×
Search in service
    Strona główna » Projekty Unijne » „Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w kierunku opracowania innowacyjnych farb graficznych opartych na bazie polimerów syntezowanych z surowców odnawialnych”

„Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w kierunku opracowania innowacyjnych farb graficznych opartych na bazie polimerów syntezowanych z surowców odnawialnych”

Beneficjent: Chespa – Farby Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje Projekt pod tytułem:

„Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w kierunku opracowania innowacyjnych farb graficznych opartych na bazie polimerów syntezowanych z surowców odnawialnych”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój zakładowego laboratorium Badawczo – Rozwojowego poprzez zakup urządzeń umożliwiających prowadzenie badań i prac rozwojowych, w wyniku których powstały innowacje produktowe:

  1. Polimer będący spoiwem w farbie graficznej wodorozcieńczalnej otrzymany na bazie surowców odnawialnych – biomasy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (m.in. polisacharydy, kazeina, białka sojowe, szelak).
  2. Nowa gama farb graficznych wodorozcieńczalnych, zawierających jako spoiwo wcześniej opracowany polimer, charakteryzująca się biodegradowalnością.

Uzyskane efekty:

  • W wyniku realizacji projektu opracowano polimery na bazie surowców odnawialnych, stanowiących alternatywę dla żywic styrenowych,
  • Możliwe stało się wprowadzenie na rynek nowej generacji farb graficznych,
  • Uzyskano możliwość odciążenia środowiska naturalnego z produktów syntetycznych i odpadowych, w tym pochodnych styrenu, ksylenu i innych, powstałych z syntezy polimerów,
  • Uzyskano możliwość zwiększenia stopnia biodegradowalności opakowań, poprzez zwiększenie poziomu biodegradowalności farb graficznych.

Efekty projektu wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiska naturalnego.

Wartość projektu:  4.100.378,51 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 1.155.454,16 pln

www.mapadotacji.gov.pl

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie