×
Search in service
    Strona główna » Projekty Unijne » „Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w kierunku opracowania innowacyjnych materiałów opartych na polimerach przewodzących”

„Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w kierunku opracowania innowacyjnych materiałów opartych na polimerach przewodzących”

Beneficjent: Chespa – Farby Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje Projekt pod tytułem:

„Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w kierunku opracowania innowacyjnych materiałów opartych na polimerach przewodzących”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój zakładowego laboratorium Badawczo – Rozwojowego poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R przedsiębiorstwa. Inwestycja polega na zakupie urządzeń i zbudowaniu infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie badań i prac rozwojowych nad nowymi produktami – innowacyjnymi materiałami funkcjonalnymi dedykowanymi  dla potrzeb elektroniki drukowanej, które umożliwią produkcję elementów elektronicznych z użyciem technik poligraficznych.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu planuje się opracowanie receptur i wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów, m.in w postaci rodzajów materiałów takich jak:

  • materiały przewodzące (o rezystancji rzędu 10-1 – 100 Ω/kw.) do drukowania elementów przewodzących takich jak anteny, ścieżki przewodzące, styki
  • materiały rezystywne (o rezystancji rzędu 102 – 105 Ω/kw.), o rezystancji stałej lub zależnej od parametrów fizycznych (np. temperatury), do wykonywania rezystorów, elementów grzejnych i czujników
  • materiały antystatyczne (o rezystancji rzędu 109 – 1012 Ω/kw,) do zabezpieczania wyrobów przed negatywnymi skutkami gromadzenia ładunków statycznych
  • materiały izolacyjne (dielektryczne) do wykonywania warstw ochronnych i elementów izolujących poszczególne elementy
  • materiały będące nośnikami prekursorów półprzewodników organicznych, do wykonywania elementów aktywnych – diod, tranzystorów, źródeł światła
  • materiały wykazujące efekt fotoelektryczny, do wykonywania ogniw fotowoltaicznych
  • materiały będące nośnikami elektrolitów do zastosowania w drukowanych bateriach

 

Wartość projektu: 5.162.310,00 pln

 

Wkład Funduszy Europejskich:  1.424.250,00 pln

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie