×
Search in service
    Strona główna » Projekty Unijne » „Rozbudowa działu B+R firmy Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji farb InkJetowych do druku cyfrowego”

„Rozbudowa działu B+R firmy Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji farb InkJetowych do druku cyfrowego”

Beneficjent: Chespa – Farby Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje Projekt pod tytułem:

„Rozbudowa działu B+R firmy Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji farb InkJetowych do druku cyfrowego.”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś I Innowacje w gospodarce, działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014 -2020, nabór 1.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przyczyniającej się do wzrostu działalności innowacyjnej naszego przedsiębiorstwa.

Realizowana przez firmę inwestycja polega na rozbudowie działu B+R przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń i oprogramowania celem zbudowaniu infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie badań i prac rozwojowych nad nowymi produktami – innowacyjnymi farbami InkJetowymi.

Planowane efekty:

Dzięki rozbudowie laboratorium i zakupie najnowocześniejszej aparatury badawczo – rozwojowej nastąpi ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w naszym przedsiębiorstwie. Inwestycja wpłynie na rozwój potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R. Firma będzie mogła prowadzić prace B+R nad innowacyjnym produktem.

Dzięki realizacji projektu chcemy wprowadzić do oferty przedsiębiorstwa nowy, innowacyjny produkt, tj. farby InkJetowe, dzięki czemu wzbogaci się oferta technologiczna i produktowa naszej Firmy.

 

Wartość projektu:  4 288 468,26 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 1 259 879,27 pln

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie