×
Search in service

Testy Plate Cell Patterning

Plate Cell Patterning – wałek rastrowy na formie drukowej.

Odwiecznym problemem flekso jest słaba drukowalność apli (100% pokrycia tonalnego), szczególnie w separacjach aplowo-rastrowych
kiedy są ograniczone możliwości zmiany aniloksa. Powstają wtedy podświetlenia krawędzi (efekt halo) ziarnistość wypełnienia, kłopoty z tekstem w kontrze.
Celem poprawy drukowalności tych elementów firma ArtWork zastosowała w swoim ripie możliwość naświetlenia na polimerze całej gamy „patternów” odpowiadających w przybliżeniu
strukturze wałka rastrowego (aniloksu). Strukturę dobiera się na podstawie testu drukowanego z jednej separacji z różnymi wałkami rastrowymi i po analizie zapisujemy parametry
„patterningu” związanego z danym aniloksem.
Uzyskujemy równomierne rozłożenie farby na pełnych powierzchniach, zmniejsza się „efekt halo” i poprawia się czytelność tekstów zarówno pozytywowych jak i negatywowych.
Niestety po zastosowaniu Plate Cell Paterningu na formie drukowej ograniczona jest zmiana aniloxu; może to powodować powstanie moiry.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie