×
Search in service

Codul de conduită

  1. Obiectivul principal

Urmărirea în mod constant și consecvent a perfecțiunii în acțiunile întreprinse, cu scopul de a răspunde așteptărilor și nevoilor Clienților printr-o ofertă de produse și servicii de cea mai înaltă calitate.

  1. Strategia

Direcția strategică a Grupului Chespa este de a deveni cel mai mare și mai fiabil furnizor din industrie și de a obține o poziție stabilă pe piața europeană și cea internațională. Urmărim această strategie prin creșterea încrederii în rândul clienților existenți și prin atragerea de noi clienți și piețe, punând accent pe responsabilitatea socială a companiei în cadrul activității desfășurate.

Responsabilitatea socială a companiei este inclusă în Politica noastră privind Sistemul Integrat de Management. Am recunoscut această responsabilitate ca fiind o valoare care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea Grupului la fiecare nivel. Pentru noi, acțiunile în favoarea sa sunt permanente, pe termen lung și se bazează pe investiții multiple în activități economice, sociale și de mediu. Suntem convinși că acestea sunt extrem de relevante pentru strategia de gestionare a Grupului într-o manieră sustenabilă, în vederea atingerii obiectivului.

  1. Principiile de etică în afaceri

Principiile de etică în afaceri stabilesc orientări și angajamente pentru un comportament adecvat față de și între părțile interesate, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu reglementările interne, ținând cont de parteneriate și de echilibrul intereselor. Respectarea principiilor de etică se aplică tuturor filialelor Grupului Chespa. Principiile de etică în afaceri sunt concepute pentru a spori și menține o colaborare bazată pe încredere și pentru a contracara situațiile în care ar putea apărea conflicte potențiale sau alte practici nedorite și interzise.

Respectarea acestora se aplică, de asemenea, tuturor angajaților Grupului Chespa, indiferent de funcția ocupată.

  1. Politici:
  • guvernanța corporativă și relațiile cu părțile interesate

În cadrul Grupului Chespa, guvernanța corporativă și relațiile cu toate părțile interesate se bazează pe echilibrarea intereselor, colaborare, sprijin, încredere, imparțialitate, profesionalism, respect față de angajați, parteneri de afaceri și alte entități, precum și pe îndeplinirea cu diligență a angajamentelor asumate, pe un comportament responsabil, un sistem de management pe baza și în limitele legislației aplicabile, pe respectarea regulamentelor și normelor interne, inclusiv și a legislației naționale și internaționale.

Pentru noi, concurenții reprezintă un grup special, pe care îl considerăm o sursă de motivație pentru dezvoltarea Grupului nostru și cu care concurăm pe piață în mod etic.

Este inacceptabil ca oricare dintre părți să acționeze în afara limitelor legale, să impună condiții nefavorabile de colaborare, să escaladeze situația spre conflict, să acționeze într-o manieră părtinitoare, să divulge/furnizeze informații comerciale confidențiale între părți, să creeze și să reproducă informații false, neverificate, să ofere/accepte/să aștepte cadouri/servicii de valoare semnificativă (dincolo de cele considerate de valoare redusă sau ca expresie a ospitalității obișnuite), să ofere/utilizeze servicii discutabile din punct de vedere etic care pot pune imaginea companiei într-o lumină nefavorabilă.

  • drepturile omului

În cadrul Grupului Chespa, aderăm la principiul conform căruia ansamblul de drepturi și libertăți la care are dreptul fiecare persoană, indiferent de rasă, sex, limbă, religie, convingeri politice, origine națională și socială, proprietate etc., este inalienabil și inviolabil.

Respectăm principiul egalității de șanse și nu discriminăm pe nimeni, în special pe criterii de sex, vârstă, handicap, rasă, religie, naționalitate, opinie politică, apartenență sindicală, origine etnică, credință, orientare sexuală sau pe baza angajării pe perioadă limitată sau nedeterminată sau a angajării cu normă întreagă sau parțială. Combatem hărțuirea.

Deciziile de angajare se iau pe baza cerințelor de afaceri și a calificărilor candidaților individuali. În același timp, ne străduim să creăm condiții care să le permită tinerilor și angajaților începători să își înceapă cariera. Ne încurajăm angajații să urmeze cursuri de formare și calificare continuă și, în acest scop, creăm condiții și oportunități adecvate de promovare.

Angajarea are loc în cadrul și în conformitate cu legile aplicabile în toate țările în care funcționează entități aparținând Grupului, iar remunerația în baza contractului de angajare este plătită într-un mod convenabil pentru angajat și în conformitate cu legislația aplicabilă.

În cadrul Grupului Chespa nu este permisă munca prestată de copii și adolescenți, exploatarea forței de muncă, inclusiv munca silnică în închisori și traficul de persoane. Angajații sunt liberi să înceteze contractul de muncă în conformitate cu legislația aplicabilă privind Dreptul muncii și să dispună liber de documentele lor, având libertatea de asociere și de a alegere a reprezentanților.

Excludem contactele cu entitățile care nu respectă aceste principii.

  • angajamentul social

Grupul Chespa sprijină și participă în cadrul acelor activități ale comunității locale care au ca scop promovarea activă a dezvoltării economice, sociale și educaționale, precum și progresul în ceea ce privește protecția mediului și a patrimoniului cultural al regiunii. Sprijinul acordat este o manifestare a angajamentului față de dezvoltarea comunităților locale în care compania își desfășoară activitatea.

  • mediul

În cadrul Grupului Chespa, mediul înconjurător este un domeniu deosebit de important al sustenabilității. Scopul este de a avea un impact conștient asupra mediului înconjurător. Acest lucru este pus în aplicare în mai multe moduri, cum ar fi utilizarea energiei regenerabile, reducerea impactului asupra mediului al proceselor și investițiilor, elaborarea de noi produse care să susțină protecția mediului și reducerea consumului de apă. Un accent și o supraveghere aparte sunt manifestate în mod special de Consiliul de Administrației al Grupului asupra a două domenii. Primul domeniu este reprezentat de economia circulară, care urmărește reducerea la minimum a cantității de deșeuri (prin reutilizarea acestora) și, prin urmare, a risipei de resurse naturale. Al doilea domeniu este implementarea controlului ecologic, care va influența deciziile de afaceri. Datorită atenției speciale acordate acestui domeniu, Grupul Chespa a implementat și îmbunătățit standardul ISO 14001.

  • sănătatea și securitatea la locul de muncă

Grupul Chespa pune un accent deosebit pe un mediu de lucru sigur și ergonomic. Facem tot posibilul pentru a evita atât pericolele asociate cu activitățile desfășurate, cât și pe cele care pot apărea în timpul șederii oaspeților noștri. Condițiile de muncă sunt monitorizate și îmbunătățite în mod constant. Punem accentul pe formarea continuă a angajaților în domeniul Sănătății și Securității, inclusiv pe comportamentul în caz de pericol. Datorită atenției speciale acordate acestui domeniu, Grupul Chespa a implementat și îmbunătățit standardul ISO 45001.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRUPULUI CHESPA

Chorula, 11.04.2022

 

CODE OF CONDUCT_en

Polonia

Sediu Chespa sp. z o. o.

St Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

trimiteți un e-mail

Afișare pe hartă