×
Search in service
    Acasă » Politica de confidențialitate, GDPR

Politica de confidențialitate, GDPR

Politica de confidențialitate a paginii de internet „Chespa”

 

1. DEFINIȚII

”Administrator” – administratorul paginii de internet “Chespa” (www.chespa.eu) este Chespa Sp z o. o., cu sediul social la adresa: 47-316 Chorula, ul. Opolska 10 A, numărul NIP (număr național de identificare fiscală) 755-18-20-932 și numărul REGON (număr în registrul activităților economice) 532341367; Co-administratorul datelor este Grupul Chespa.

Utilizator – o entitate cu ajutorul serviciului, serviciul de telecomunicații sau de a solicita furnizarea unor astfel de servicii;

„Pagină de internet” – un document HTML (un fișier text care poate fi citit de un browser) pus la dispoziție pe Internet de un server WWW.

„Server web” – un grup de pagini de internet interconectate, în vederea extinderii funcționalității, care operează pe domeniul www.chespa.eu.
„Utilizator” – o entitate care utilizează Site-ul, serviciile de telecomunicații sau care solicită furnizarea unui astfel de serviciu.

„Echipament terminal” – echipament de telecomunicații conceput pentru a conectarea, directă sau indirectă, la terminațiile de rețea.

„Fișiere tip Cookie” – reprezintă date IT, în special fișiere text de mici dimensiuni, înregistrate și stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului prin intermediul căruia utilizatorul utilizează paginile de internet din cadrul Site-ului.

„Date” – tot conținutul și informațiile furnizate de utilizatori cu scopul utilizării formularului de contact, în special: nume, prenume, adresă de e-mail, fotografii, postări, comentarii.

„Operatorii Serverului” – Entitățile care nu sunt Administratorul și care efectuează lucrările de întreținere pe serverele Administratorului, precum și care sprijină administrarea Serverelor Administratorului (Z-Technology) sau care sprijină administrarea serverului web în numele Administratorului (Netkoncept.com) și care sprijină organizarea de seminarii web în numele Administratorului (Web-Projekt, Panolive).

 

2. INFORMAȚII GENERALE

Utilizarea Serverului este condiționată de cunoașterea conținutului prezentului regulament.
Prin utilizarea Serverului web, Utilizatorul este de acord cu conținutul prezentului regulament și se angajează să aplice regulile stabilite în cadrul acestuia.
Serverul obține informații despre Utilizatori și despre comportamentul acestora prin următoarele mijloace:
prin intermediul informațiilor introduse în mod voluntar de către Utilizatori în formularele de pe paginile de internet din cadrul Serverului;
prin intermediul fișierelor de tip cookie stocate automat pe echipamentele terminale.

3. INFORMAȚIILE DIN FORMULARE

Serverul colectează Datele furnizate în mod voluntar de către Utilizator în formularul de contact disponibil pe pagina de internet.
Datele colectate sunt prelucrate în scopul care rezultă din funcția formularului, acestea fiind utilizate pentru comunicarea dintre Utilizator și Administrator și pentru stabilirea raporturilor de drept civil (de exemplu, un contract de închiriere).
În plus față de datele conținute în formularul de contact, Serverul poate stoca informații despre parametrii de conectare, în special data și ora conexiunii, precum și adresa IP a utilizatorului.
Datele conținute în formulare pot fi furnizate entităților care implementează din punct de vedere tehnic anumite servicii, de exemplu, servicii de plată sau altor entități cu care operatorul Serverului web sau Administratorul colaborează.

4. INFORMAȚII PRIVIND FIȘIERE DE TIP COOKIE

Serverul folosește fișiere de tip cookie.
Fișierele de tip cookie sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate în echipamentul terminal al Utilizatorului și sunt destinate utilizării paginilor de internet. Fișierele cookie conțin, de obicei, denumirea paginii de internet de pe care provin, perioada de timp pentru care sunt stocate pe echipamentul terminal și un număr unic.
Entitatea care plasează fișiere cookie pe echipamentul terminal al Utilizatorului Serverului și care le accesează este Administratorul (fișierele cookie ale Administratorului).
Fișierele cookie sunt utilizate în următoarele scopuri:
– crearea de statistici în vedere înțelegerii modului în care Utilizatorii Serverului folosesc paginile de internet, astfel încât să poată îmbunătăți structura și conținutul acestuia;
-menținerea sesiunii Utilizatorului (după conectare), astfel încât Utilizatorul să nu fie nevoit să își reintroducă numele de utilizator și parola pe fiecare pagină de internet a Serverului (funcția „ține-mă minte”);
– definirea profilului Utilizatorului în vederea afișării de materiale personalizate pentru acesta.
În cadrul Serverului sunt stocate două tipuri principale de fișiere cookie: „session” (cookie-uri de sesiune) și „permanent” (cookie-uri persistente). Cookie-urile „de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate pe echipamentul terminal al Utilizatorului până când acesta se deconectează, părăsește pagina de internet sau oprește software-ul (browserul web).
Cookie-urile „permanente” sunt stocate pe dispozitivul terminal al Utilizatorului pentru perioada de timp specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de către Utilizator.
Software-ul de navigare pe internet (browser web) permite în mod implicit stocarea de fișiere cookie pe dispozitivul terminal al Utilizatorului.
Software-ul de navigare pe internet (browser web) permite în mod implicit stocarea de fișiere cookie pe dispozitivul terminal al Utilizatorului. Utilizatorii paginilor de internet își pot modifica setările în acest sens. Browserul de internet permite ștergerea cookie-urilor. De asemenea, este posibilă blocarea automată a fișierelor de tip cookie. Pentru detalii, consultați rubrica ajutor sau documentația aferentă browserului dumneavoastră de internet.
Faptul că Utilizatorul nu blochează cookie-urile sau nu modifică setările browserului său implică consimțământul său pentru utilizarea fișierelor de tip cookie.
Restricțiile privind utilizarea fișierelor de tip cookie pot afecta unele dintre funcționalitățile paginilor de internet din cadrul Serverului.
Cookie-urile plasate în dispozitivul terminal al Utilizatorului Serverului pot fi utilizate și de către agențiile de publicitate și partenerii care colaborează cu operatorul Serverului (așa-numitele cookie-uri externe).
Cookie-urile pot fi utilizate de rețelele de publicitate, în special de rețeaua Google, pentru a afișa reclame adaptate la modul în care Serverul este folosit de către Utilizator. În acest scop, acestea pot reține informații despre calea de navigare a Utilizatorului sau timpul petrecut pe o anumită pagină.
În ceea ce privește informațiile privind preferințele utilizatorului, colectate de rețeaua de publicitate Google, Utilizatorul poate vizualiza și edita informațiile rezultate din fișierele de tip cookie cu ajutorul instrumentului: https://www.google.com/ads/preferences/. Pentru a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor utilizate în statistici, puteți consulta documentul: Politica de confidențialitate Google Analytics.

Elementele încorporate într-o pagină de internet sub forma unor elemente realizate cu ajutorul tehnologiei Flash pot utiliza, de asemenea, fișiere cookie (așa-numitele Flash Cookies), fără implicarea Administratorului. Compania Adobe, dezvoltatorul tehnologiei Flash, oferă informații despre cum să eliminați și să dezactivați fișierele Flash cookies în anumite domenii. Detalii pot fi găsite pe pagina Flash Player security and privacy. Vă rugăm să rețineți că restricționarea utilizării fișierelor Flash cookies poate afecta performanța aplicațiilor bazate pe tehnologia Flash.

5. JURNALELE DE SERVER

Informațiile despre anumite comportamente ale utilizatorilor sunt înregistrate la nivelul serverului. Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru administrarea paginii de internet și pentru asigurarea bunei funcționări a serviciilor de gosting furnizate.
Resursele vizualizate sunt identificate prin adrese URL. În plus, pot fi înregistrate următoarele:
– ora primirii cererii,
– ora trimiterii răspunsului,
– denumirea stației clientului – identificarea prin intermediul protocolului HTTP,
– informații privind erorile care au apărut în timpul realizării tranzacțiilor HTTP,
– adresa URL a unei pagini vizitate anterior de către utilizator (referrer link), în cazul în care Severul web este accesat prin intermediul unui link,
– informații despre browserul dumneavoastră,
– Informații privind adresele IP și MAC.
Datele de mai sus nu sunt asociate cu vizitatori specifici.

6. DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

Datele pot fi puse la dispoziția unor entități externe numai în limitele legii. Datele care identifică o persoană pot fi partajate numai cu consimțământul persoanei respective.
Administratorul poate furniza informațiile colectate de către Server autorităților publice autorizate în cazul în care obligația de a furniza aceste informații rezultă din legislația aplicabilă.
Administratorul poate șterge subcontul sau datele persoanelor menționate la alineatul (4) punctul 5 în cazul în care obține informații fiabile potrivit cărora datele au fost plasate fără consimțământul persoanei în cauză sau cu încălcarea legii.
Administratorul depune toate eforturile rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la contul utilizatorului și pentru a proteja în mod corespunzător datele stocate.
Administratorul nu va fi considerat responsabil pentru niciun conținut postat pe Server de către Utilizatori.
Administratorul are dreptul de a șterge datele care afectează bunurile sau drepturile altor entități, care sunt în mod evident false, care conțin cuvinte vulgare sau jignitoare sau care sunt, în alt mod, contrare legii sau principiilor de conviețuire socială.
Administratorul nu este responsabil pentru orice imposibilitate temporară de a utiliza Serverul, în special din cauza lucrărilor de modernizare, a căderilor de rețea etc.
Orice comentarii, întrebări sau obiecții cu privire la utilizarea sau funcționarea Serverului trebuie trimise prin e-mail, utilizând formularul de contact și selectând destinatarul: Chespa – Sediul central.
Este, de asemenea, posibil să trimiteți o solicitare privind Protecția datelor cu caracter personal prin intermediul formularului de contact și prin selectarea destinatarului: GDPR.
Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru protecția datelor.
Vă informăm că aveți dreptul de a solicita: accesul la datele dumneavoastră personale, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării sau de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale, transferul datelor dvs. personale către o altă entitate. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact și să selectați destinatarul: GDPR.
Administratorul are dreptul de a modifica prezentul regulament în orice moment, fără a fi nevoie să informeze Utilizatorii. Regulamentul modificat va fi publicat fără întârziere pe Server.

–––

GDPR:

Polonia

Sediu Chespa sp. z o. o.

St Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

trimiteți un e-mail

Afișare pe hartă