×
Search in service

Polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

polityka bezpieczenstwa higieny pracy

Grupa Chespa prowadzi politykę bezpieczeństwa i higieny pracy zmierzającą do zapewnienia ciągłego doskonalenia w zakresie BHP. Jednocześnie Chespa zobowiązuje się do stałego i systematycznego prowadzenia zapewniających odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy.

 

W ramach Polityki realizowanej przez Chespa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Firma stawia sobie następujące cele:

  1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie bhp wszystkich pracowników, w tym realizowanie szkoleń obowiązkowych i dodatkowych,
  2. Angażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy dla zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy
  3. Zapewnienie odpowiedniej lekarskiej opieki profilaktycznej nad zdrowiem pracowników, w tym realizowanie wymaganego zakresu badań profilaktycznych oraz zaleceń wynikających z tych badań,
  4. Podejmowanie szerokich działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania zagrożeń, redukowania ryzyk, zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,
  5. Systematyczne kontrolowanie ryzyka zawodowego i podejmowanie działań prowadzących do redukowania tego ryzyka,
  6. Bieżące kontrolowanie stanu środowiska pracy i utrzymywanie go na bezpiecznym poziomie,
  7. Podejmowanie działań zmierzających do stałej poprawy stanu bhp i traktowanie troski o bezpieczeństwo pracowników, jako wartości nadrzędnych.

Zadania te Firma będzie realizować przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki oraz kompetentny personel na wszystkich szczeblach zarządzania.

Niniejsza Polityka jest zobowiązaniem kierownictwa do spełniania wymagań, ciągłego doskonalenia systemu BHP.

 

Prezes Zarządu

Marek Siekiera

 

Chorula, 20.11.2019 r.

 

 

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie