×
Search in service

Zasady Etyki Biznesowej

Zasady etyki biznesowej firmy opierają się na rzetelnym wykonywaniu obowiązków, szacunku wobec pracowników, partnerów handlowych, klientów a także poszanowaniu prawa i zasad społecznych. Zasady etyki biznesowej mają na celu pokazanie podstawowych wartości biznesowych firmy Chespa. Ich przestrzeganie dotyczy wszystkich zatrudnionych w Firmie bez względu na zajmowane stanowisko.  Zasady etyki biznesowej zwiększają zaufanie do firmy a także zmniejsza liczbę sytuacji, w których mogłoby dochodzić do potencjalnego konfliktu interesów lub innych niepożądanych praktyk.

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie