×
Search in service

RODO – Klauzula dla procesu reklamacji

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem/Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Chespa.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych i wszystkich innych informacji dotyczących RODO, prosimy kontaktować się przez stronę: formularz kontaktowy i wybranie adresata: RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.c RODO – by wypełnić obowiązek prawny ciążący na administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom będącym operatorami serwera i operatorami serwisu internetowego, działającymi na rzecz Administratora oraz dostawcom oprogramowania.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu określonego w przepisach prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie