×
Search in service
    Strona główna » RODO – Klauzula informacyjna dla procesu marketingowego

RODO – Klauzula informacyjna dla procesu marketingowego

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem/Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Chespa.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych i wszystkich innych informacji dotyczących RODO, prosimy kontaktować się przez stronę: formularz kontaktowy i wybranie adresata: RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO; oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing bezpośredni realizowany wobec klientów na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej i pocztowej, portalom internetowym takim jak Google, Facebook, Instagram, firmie zajmującej się niszczeniem dokumentów, bądź firmom będącym operatorami serwera i operatorami serwisu internetowego, działającymi na rzecz Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez klienta.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

– w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

– w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie