×
Search in service

RODO – Klauzula dla Kontrahenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem/Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Chespa.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych i wszystkich innych informacji dotyczących RODO, prosimy kontaktować się przez stronę: formularz kontaktowy i wybranie adresata: RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, spełnienia obowiązku prawnego wynikającego m.in. z ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w procesie oceny kontrahenta – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane bankom, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, firmom będącym operatorami serwera i operatorami serwisu internetowego, działającymi na rzecz Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa takim jak Urząd Skarbowy.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, m.in. ustawy o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego, z zakresu dochodzenia roszczeń.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, oraz w przypadku podstawy – art. 6 ust.1 lit b RODO – prawo do przenoszenia danych, w przypadku podstawy – art. 6 ust.1 lit f RODO – prawo do wyrażenie sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, będą przetwarzane w formie profilowania.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie