×
Search in service
    Strona główna » RODO – Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu CPD

RODO – Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu CPD

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem/Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Chespa.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych i wszystkich innych informacji dotyczących RODO, prosimy kontaktować się przez stronę: formularz kontaktowy i wybranie adresata: RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia konkursu na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) poinformowania o kolejnej edycji konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3) marketingowym- w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane partnerom konkursu, firmom będącym operatorami serwera i operatorami serwisu internetowego, działającymi na rzecz Administratora, bądź innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • dla celu 1) – do rozstrzygnięcia konkursu,
  • dla celu 2) – do momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń do następnej edycji lub do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • dla celu 3) – do odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie