×
Search in service

choco

 

Celulozowe opakowanie wykonane w oparciu o surowce kompostowalne; materiał oraz farby.

Folia celulozowa, metalizowana o podwyższonych właściwościach barierowych została zadrukowana wodorozcieńczalnymi farbami serii FlexiBio, posiadającymi certyfikat kompostowalności.

Podłoże z folii celulozowej to tworzywo pochodzące z surowców odnawialnych, o własnościach termozgrzewalnych, charakteryzujące się barierowością względem wilgoci, gazów i aromatu, o odporności względem olejów oraz tłuszczy.

Formy drukowe, służące do zadrukowania celulozy, posiadają certyfikat Carbon Neutral i zostały wykonane przez firmę Asahi Kasei w technologii wodowymywalnej AWP™-DEW, która charakteryzuje się niższym negatywnym wpływem na środowisko naturalne.

Za opakowaniem celulozowym przemawia aspekt pro środowiskowy w postaci obniżenia śladu węglowego procesu druku w odniesieniu do opakowania wyprodukowanego w sposób konwencjonalny, tj. przy zastosowaniu do druku farb alkoholowych oraz klisz fotopolimerowych wymywanych roztworem solventowym.

Zastosowanie przy produkcji naszego opakowania farb oraz klisz fotopolimerowych  z certyfikatem Carbon Neutral pozwoliło nam na obniżenie śladu węglowego naszego opakowania w stosunku do opakowania konwencjonalnego o 12%.

 

Schemat opakowania /począwszy od jego zewnętrznej powłoki/:

  1. FlexiLack FX Protect – powłoka barierowa względem wody i pary wodnej
  2. FlexiBio – kompostowalne farby wodorozcieńczalne
  3. Metalizowana folia na bazie zasobów odnawialnych, kompostowalna, odporna na ciepło, z barierą dla wilgoci, gazów i aromatów oraz odporna na oleje i smary.

 

Zalety opakowania:

  • eliminacja wielowarstwowego układu laminatu OPP
  • obniżenie negatywnego wpływu na środowisko
  • układy wodorozcieńczalne
  • kompostowalność farb i podłoża w postaci folii celulozowej
  • zastosowanie płyt foropolimerowych wodowymywalnych
  • zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów w krajach o niskim indeksie recyklingu odpadów.

 

W celu analizy szerszego spektrum wpływu na środosiwko naturalne naszego opakowania, rozszerzono badania o zakres wpływu toksykologicznego na człowieka oraz środowisko. Z badań wynika, iż opakowanie celulozowe wyprodukowane w oparciu o surowce posiadające certyfikat kompostowalności przyczynia się do zmniejszenia toksyczności w stosunku do opakowania wyprodukowanego na bazie surowców konwencjonalnych o 11% na oddziaływanie toksyczności dla człowieka, o 93% na oddziaływanie ekotoksyczności, o 25% na oddziaływanie ekotoksyczności dla środowiska morskiego oraz o 45% na oddziaływanie ektoksyczności dla wody słodkiej.

Dzięki zastosowanym surowcom do wyprodukowania opakowania na czekoladę, udało nam się nie tylko obniżyć ślad węglowy opakowania, lecz również znacząco wpłynęliśmy na redukcję toksyczności na środowisko naturalne, w głównej mierze na hydrosferę oraz organizmy w niej żyjące. Redukcja jakże istotnego gazu wywołującego efekt cieplarniany jakim jest CO₂, a także zmniejszenie wpływu toksyczności na środowisko naturalne, ograniczeniu procesu eutrofizacji oraz zubożenia warstwy ozonowej sprawia, iż opakowanie na czekoladę charakteryzuje się niższym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Ponadto zastosowanie podłoża celulozowego nadającego się do kompostowania w warunkach przemysłowych oraz domowych sprawia, iż otwiera się przestrzeń do dyskusji o sposobie zagospodarowania odpadów w rejonach świata, w których gospodarka odpadami w postaci ponownego wykorzystania – recyklingu niemal nie istnieje. W naszym odczuciu opakowania nadające się do kompostowania są idealnym rozwiązaniem zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów w krajach afrykańskich, gdzie procesy recyklingu są na niższym poziomie niż w krajach UE. Wskaźnik średniej wartości dla recyklingu w krajach UE znajduje się na poziomie 32.5 %¹, podczas gdy na kontynencie Afrykańskim poddaje się recyklingowi zaledwie 4 %² odpadów.  

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie