×
Search in service
    Strona główna » Bez kategorii » 1074451 – Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sadzy przewodzącej dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

1074451 – Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sadzy przewodzącej dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sadzy przewodzącej dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

1. Niniejszym Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. w 47- 303 Krapkowice, ul. Ks. Fr. Duszy nr 5
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sadzy przewodzącej.

2. Sadza przewodząca powinna posiadać następujące parametry:
– Ilość: 50 kg
– postać: proszek
– Wartość czerni Mγ 270 – 290
– Liczba olejowa 170-180 ml/100g
– Zawartość popiołów <1,0%
– Powierzchnia właściwa BET 350-400 m^2/g
– termin dostawy do 20 stycznia 2018 r

3. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy przedmiotu zapytania ofertowego opisanego w pkt. 1 spośród kilku oferentów, do których Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. skierowała zapytania ofertowe w tej sprawie.

4. Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. w Krapkowicach dokonana wyboru oferenta w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.

5. Ustala się, że składanie pisemnych ofert nastąpić powinno do dnia 19 grudnia 2017 r.

6. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 21 grudnia 2017 r.

7. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych Pan Marian Wit , tel. nr + 48 54 90 530, marian.wit@chespa.eu

8. Zamawiający zastrzega prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

9. Oferta wraz z opisem technicznym powinna być sporządzona w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

10. Dostawca zobowiązany jest do przedstawiania wszystkich parametrów technicznych produktu.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie