×
Search in service
    Strona główna » Bez kategorii » 1074443 – Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań laboratoryjnych dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

1074443 – Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań laboratoryjnych dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań laboratoryjnych dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

1. Niniejszym Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. w 47- 303 Krapkowice, ul. Ks. Fr. Duszy nr 5
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących badań laboratoryjnych:
– Badanie struktury chemicznej żywic w farbie InkJet metodą NMR i podczerwieni IR
– liczba próbek : 10
– Maksymalny termin wykonania badań do 26.01.2018 r.

2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy przedmiotu zapytania ofertowego opisanego w pkt. 1 spośród kilku oferentów, do których Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. skierowała zapytania ofertowe w tej sprawie.

3. Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. w Krapkowicach dokonana wyboru oferenta w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.

4. Ustala się, że składanie pisemnych ofert nastąpić powinno do dnia 19 grudnia 2017 r.

5. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 20 grudnia 2017 r.

6. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych Pan Marian Wit , tel. nr + 48 54 90 530, marian.wit@chespa.eu

7. Zamawiający zastrzega prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Oferta wraz z opisem metody powinna być sporządzona w języku polskim.

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie