×
Search in service
  Strona główna » Bez kategorii » 1068367 – Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy srebra dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

1068367 – Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy srebra dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

1068367 – Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy srebra dla zakładu Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. w Choruli, przy ul Kościelnej 6

 

 

 

 1. Niniejszym Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. w 47- 303 Krapkowice, ul. Ks. Fr. Duszy nr 5

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę srebra

 1. Srebro powinno posiadać następujące parametry:

– Ilość: 1 kg

– postać: proszek, cząstki o kształcie płatkowym

– Rozmiar cząstek: 1-5 μm

– Czystość próbki: 99,99%

– zanieczyszczenie jonami ( Cl, Na, K) poniżej 10 ppm

– termin dostawy do 14 dni

 1. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy przedmiotu zapytania ofertowego opisanego w pkt. 1 spośród kilku oferentów, do których Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. skierowała zapytania ofertowe w tej sprawie.
 1. Chespa Farby Graficzne Spółka z o.o. w Krapkowicach dokonana wyboru oferenta w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.
 2. Ustala się, że składanie pisemnych ofert nastąpić powinno do dnia 21 listopada 2017 r.
 3. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 22 listopada 2017 r.
 4. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych Pan Marian Wit , tel. nr + 48 54 90 530, marian.wit@chespa.eu
 1. Zamawiający zastrzega prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny
 2. Oferta wraz z opisem technicznym powinna być sporządzona w języku polskim, angielskim lub

niemieckim

 1. Dostawca zobowiązany jest do przedstawiania wszystkich parametrów technicznych produktu

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie