×
Search in service

Ochrona Danych Osobowych – RODO

Klauzula informacyjna:

Chespa Sp. z o.o. dostosowując się do obowiązków Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje, że jako administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest CHESPA Sp. z o.o.  z siedzibą 47-316 Chorula, ul. Opolska 10 A, posiadająca NIP 755-18-20-932 i REGON 532341367;
  • Współadministratorami danych osobowych jest: Grupa CHESPA, której dane członków można znaleźć pod adresem: https://www.chespa.eu/kontakt/
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w celu:
  1. a) wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
    c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

  • Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

  • Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki wyrazili Państwo zgodę.

 

Polska

Siedziba główna Chespa sp. z o. o.

ul. Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

Wyślij e-mail

Pokaż na mapie