×
Search in service
    Domů » Politika udržitelného rozvoje

Politika udržitelného rozvoje

556

 

Udržitelný rozvoj dle Chespy znamená možnost ekonomického a sociálního vývoje a současného racionálního hospodaření s omezenými přírodními zdroji naší planety. Intenzivní exploatace přírodních zdrojů je založena na jejich mohutném využívání a následné destrukci, protože jsou neobnovitelné. Rychlý růst obyvatelstva a neustálý růst bohatství společenství se odráží v následném zvýšení spotřeby.

Problém omezeného přístupu k přírodním zdrojům se bude prohlubovat. Představuje to ne jenom výzvu pro budoucnost ale také velkou šanci. Znalost těchto otázek je klíčová pro udržitelný rozvoj při zachování životní úrovně lidí. Způsob, jak umožnit zlepšování životních podmínek bez dalšího znečisťování a exploatace životního prostředí, je teď stěžejní otázkou všech společností.

Společenská odpovědnost firmy Chespa je realizována v následujících oblastech:

Ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí 

Důležitým směrem udržitelného rozvoje Chespy je environmentální pilíř, který zasahuje do mnoha rovin. Vzhledem k tomu společnost Chespa vytvořila a zavádí Politiku snižování dopadů na přírodní prostředí.

Zaměstnávání dětí a mladistvých

Chespa nepřipouští možnost zaměstnávat děti a mladistvé a vylučuje spolupráci se společnostmi, které toto pravidlo nedodržují. Současně se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky práce pro mladé zaměstnance, kteří teprve zahajují svou pracovní kariéru v naší firmě. Podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců a pořádáme četná odborná školení, která umožňují odborný rozvoj kvalifikace zaměstnanců.

Zdraví, bezpečnost a podmínky práce

Chespa klade důraz zejména na bezpečné a příznivé podmínky práce. Usilujeme vyhýbat se všem ohrožením spojeným s vykonávanou činností. Podmínky práce jsou pravidelně kontrolované a zlepšované. Soustavně pořádáme skolení BOZP a povinná školení v oblasti požární ochrany. Společnost Chespa vede pravidelnou evidenci pracovní doby a jasný systém odměňování zaměstnanců za práci.

Etika v podnikání

Společnost Chespa důsledně dodržuje vysoké etické standardy firemního chování a podporuje všechny aktivity, které usilují o aplikaci etických standardů do všech odvětví podnikání. Chespa se řídí pravidlem transparentnosti a průhlednosti firemní činnosti ve svých vztazích s odběrateli a dodavateli. Chespa klade důraz přede vším na ochranu veškerých údajů svých zákazníků, principem je pro nás chránit informace o zákaznících v maximální možné míře a neposkytovat tyto údaje bez souhlasu zákazníka.

Rovnost šancí

Chespa uplatňuje pravidlo rovnosti šancí a potlačuje veškeré projevy diskriminace z důvodu náboženství, pohlaví, věku, národnosti nebo kvůli handicapu. Chespa dodržuje princip rovnosti zaměstnanců v platových a pracovních podmínkách (postup v zaměstnání, zvýšení platu, přístup k odborným školením závisí pouze na meritorických předpokladech).

Účast na veřejném životě v lokálním prostředí

Společnost Chespa podporuje aktivity lokální komunity, které se zaměřují na podporu vzdělávacích programů, ekonomického a společenského vývoje, které propagují kulturní dědictví regionu a ochranu přírodního prostředí. Tato pomoc je projevem naší angažovanosti ve vývoj lokální komunity, v jejíž rámci působíme.

VÝKONNÝ ŘEDITEL
Tomasz Stachelski

Tomasz Stachelski
14. ledna 2014
Aktualizační prohlídka 30. ledna 2015.

Raport 2013

Polsko

Centrála Chespa sp. z o. o.

St Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

poslat e-mail

Ukázat na mapě