×
Search in service

Polityka BOZP

Chespa úspěšně vede politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost Chespa splňuje všechny právní požadavky a neustále zlepšuje podmínky práce s ohledem na kritéria BOZP.  Současně se naše společnost zavazuje zajistit veškerá možná preventivní opatření na všech pracovních místech. V rámci politiky BOZP si společnost Chespa stanovila následující strategické cíle:

1. Pravidelně zvyšovat úroveň kvalifikace všech zaměstnanců, povinná preventivní a odborná školení

  1. Zapojit všechny zaměstnance do řešení otázek BOZP3. Zajistit všem zaměstnancům příslušnou lékařskou péči včetně povinných preventivních prohlídek
  2. Předcházet negativním aspektům a rizikům při práci, snížit pracovní úrazovost a počet nemocí z povolání
  3. Pravidelně kontrolovat pracovní rizika a poskytovat všechny prostředky k omezení těchto rizik
  4. Současně prověřovat pracovní prostředí a udržovat bezpečnost pracovního prostředí
  5. Pravidelně zdokonalovat BOZP opatření a nadřazovat ochranu zdraví zaměstnanců nad ostatní zájmy

Tyto úkoly budou realizovány pomocí aktivní spoluúčastí zaměstnanců. Společnost se současně zavazuje zaručit veškerá nutná opatření na všech úrovních řízení.

Správní rada

30.01.2017

Polsko

Centrála Chespa sp. z o. o.

St Opolska 10 A, 47-316, Chorula

+48 77 55 61 700

poslat e-mail

Ukázat na mapě